Skulderbladet – vi står skulder ved skulder

Politiske partier og det individuelle liv Overgangen mellem hvert menneskes individuelle liv og forholdet til fællesskabet er også overgangen mellem den individuelle, frihedsorienterede politiske grundindstilling og den solidarisk-demokratiske på den anden. Hvor den traditionelle opfattelse er, at de to grundindstillinger udelukker hinanden, står Retspartiet fast på, at foreningsmængden er demokratibevægelsens inderste væsen. På den ene side skal hvert menneske fra…