Børn i New Yorks slum ca 1890

Jacob A Riis: Hvordan den anden halvdel lever

OM skulderbladet, Reportage

Fotojournalistik – et forbillede for Skulderbladet?

At bruge fotografi for at vise fattigdommens ansigter er en kommende mulighed for Skulderbladet. Fattigsommen har ansigter, selv om vi har vænnet os til, at den drukner i samfundets normalitet.  Navnlig efter sin død blev Jacob A Riis genopdaget, ikke bare i Danmark, men faktisk først og fremmest i USA

Artiklen her nedenfor er hentet fra wikipedia.

 

Fotojournalisten Jacob A Riis
Fotojournalisten Jacob A Ris – billeder af fattigdom

Jacob A Riis blev født 1849 i Ribe. Vi ved ikke ret meget om hans liv i Danmark. Som 21-årog tog han til New York.
I flere år flakkede han rundt og erhvervede sig ved småjobs, blandt andre, dørsælger af strygejern. I perioderne uden arbejde oplevede han på sin egen krop “den anden side”, “The Other Half”, som han selv kaldte det. Tilbagevendt til New York fik han job på avisen South Brooklyn News som han efterfølgende købte. Denne blev senere solgt, hvilket gav Riis penge nok til at tage retur til Danmark og gifte sig med Elisabeth Riis.

Børn i New Yorks slum ca 1890
Bøen i New Yorks slum 1890 Børn der socer Mulberry Street

Det nygifte par slog sig ned i New York, hvor Riis fik job på avisen New York Tribune. Som journalist og politireporter skrev han med social indignation artikler om de forfærdende og sundhedsfarlige forhold, som fattige emigranter levede under i New Yorks spekulationsbyggeri. Det var det rene slum, som altid henlå næsten i halvmørke og hvor beboerne levede under de usleste forhold. Da blitzen til fotografering blev udbredt efter 1887, fattede Riis interesse for at dokumentere den sociale nød ved at fotografere beboere og leveforhold i slumkvarterernes mørke omgivelser. Han supplerede herefter i nogle år sine indtægter med foredragsvirksomhed, hvor han rejste med sit lysbilledforedrag.[1] Riis adskilte sig fra sin samtid ved at der på fotografierne fra slumkvartererne også var personer. I 1889 fik han optaget en artikel i julenummeret af det prestigefyldte tidsskrift Scribner’s Magazine med titlen ”How the Other Half Lives”, som var illustreret med træsnit på basis af Riis’ fotografier. Artiklen vakte stor opmærksomhed. Endnu større opmærksomhed fik Riis, da han i 1891 udbyggede artiklen og supplerede med flere illustrationer i en bog på 304 sider med titlen ”How the Other Half Lives, Studies among the Tenements of New York” .

Riis skrivemåde var fornyende ved at være en kombination af reportage og rejseskildring. Illustrationerne er en blanding af træsnit og gengivelser af fotografier, som dog er meget utydelige på grund af tidens ringe trykteknik. ”How the Other Half Lives”, blev uhyre populær og gjorde Riis til en kendt forfatter. Han fulgte op med flere bøger om samme emne, som dog indeholdt mange gentagelser og ikke blev samme succes. Fornyet succes fik han med sin selvbiografi ”The Making of an American”, som udkom i 1901. Riis var med til at sætte en ny social dagsorden i USA. Han inspirerede til et politisk opgør med korruption i New Yorks bystyre og politikorps. Slumkvarteret Mulberry Bend i New York, som Riis havde dokumenteret i sine bøger, blev nedrevet i 1897.

Bandits Roost
Bandits Roost New York
Kilde wikipedia

Efter sin død sank Jacob Riis ned i glemslen. Den russiske fotograf og emigrant Alexander Alland, som selv beskæftigede sig med emigranter og slumfotografi sporede via Riis’ familie fotografierne, som efter flere slægtled var endt i en ejendom under nedrivning. I samarbejde med Museum of the City of New York fik Alland reddet negativerne, som blev affotograferet og restaureret inden ødelæggelse, bl.a. glasplader som var under selvdestruktion. I 1947 arrangerede Alland en stor udstilling på Museum of the City of New York. Gennem udstillingen og senere fotobøger, udgivet af Alland, blev der stor opmærksomhed omkring Riis’ fotografier fra New Yorks slum. Riis ønskede selv at blive vurderet som journalist og forfatter, men i eftertiden huskes Riis først og fremmest for sin indsats som fotograf. Riis opfattes i dag sammen med amerikaneren Lewis Hine (1874 – 1940) som de første egentlige dokumentarfotografer og er den absolut mest betydningsfulde og berømte danske fotograf.

Børn som sover i Mulberry Street , Jacob Riis 1890

10. august 1900 blev han Ridder af Dannebrog.[2] Som den eneste af Jacob Riis’ bøger er hans selvbiografi oversat til dansk i en forkortet udgave fra 1912 med titlen Hvordan jeg blev amerikaner. Danmark blev det første land uden for USA, som viste en udstilling med de originale, restaurerede aftryk af Jacob Riis’ berømte fotografier. Det skete i 2008 i Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, i samarbejde med Museum of the City of New York.

Et museum der omhandler Jacob A. Riis indsats og betydning blev d. 27. juni 2019 åbnet under navnet Jacob A. Riis Museum. Museet er et projekt skabt af Sydvestjyske Museer og ligger i Jacob A. Riis barndomshjem, Sortebrødregade i Rib

Skriv et svar